Aivojen hyvinvointi töissä

Emme tee työtämme vain kehomme avulla, vaan keskeisenä työn välineenä ovat aivomme ja mielemme. Nykyajan ja tulevaisuuden työssä onkin yhä tärkeämpää huolehtia aivoistamme, tarkastella stressin vaikutusta aivoissa ja tukea tiedonkäsittelyn eli kognitiivisia toimintojamme. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa työmuisti, keskittyminen, pitkäkestoinen muisti, hahmottaminen ja toiminnan suunnittelu ja organisointi. Monet huomioivat jo työssään ja useat organisaatiot huomioivat fyysisen ergonomian, mutta kognitiivisesta ergonomiasta huolehtiminen on vieraampaa. Tässä blogissa keskityn erityisesti juurikin kognitiiviseen ergonomiaan ja sitä kautta aivojen hyvinvoinnista huolehtimiseen. Stressin hallinta on äärimmäisen tärkeä osa aivojen hyvinvointia, mutta jätän sen tarkemman tarkastelun tämän blogin ulkopuolelle. Tässä blogissa esitellyt kognitiivisen toiminnan tuen keinot ovat kuitenkin myös stressin säätelyn kannalta hyviä keinoja.

Hyvinvointi ja sen peruspilarit uni, ravinto ja liikunta

Näiden osuutta aivojemme hyvinvoinnissa ja kognitiivisten toimintojemme tukemisessa on vaikea korostaa liikaa. Uni on välttämätöntä aivojemme toiminnan kannalta. Vaikka nukkuessa emme vastaanota uutta tietoa ja olemme fyysisesti levollisia, aivot tekevät unen aikana valtavasti töitä. Riittävästä unesta huolehtiminen onkin hyvin tärkeää. Pärjäämme satunnaisten huonosti nukkutujen öiden kanssa hyvin ja pitkienkin univaikeuksien kanssa voimme pärjätä. Kuitenkin huonosti nukutut yöt ja unen haasteet vaikuttavat nopeasti kognitiivisiin toimintoihimme kuten muistiin ja keskittymiseen. Unen tuella voimme siis tukea aivojamme, ja toisaalta on tärkeää olla itsellemme armollisia, kun univaikeuksien myötä toisinaan keskittyminen ja muut toiminnot ovat vaikeampia. Tällöin tilannetta ei ainakaan auta itsensä moittiminen.

Liikunnalla on havaittu selviä vaikutuksia aivojemme hyvinvointiin. Liikunta voi olla juuri oman näköistä ja juuri itselle sopivaa. Etsi siis sinulle sopivat tavat liikkua ja saada liikunta osaksi rutiinia. Se on ihana teko aivoillemme (sekä tietysti mielellemme). Liikunnan hyödyistä puhuttaessa aivojen näkökulma jää usein huomioimatta, vaikka aivoille saatu hyöty on mielestäni tärkeimpiä liikunnan hyötyjä.

Ruoan suhteen keskeistä on ruokailun monipuolisuus ja säännöllisyys. Monipuolisella ruoalla varmistamme aivojemme saavan tarvittavat ravintoaineet. Ruokailun säännöllisyydellä varmistamme, että aivot saavat sokeria verestä prosessointiinsa mahdollisimman tasaisesti. Lisäksi rasvoihin on syytä kiinnittää huomiota, sillä aivot rakastavat pehmeitä rasvoja.

Palautuminen ja tauot

Mielemme ja kehomme lisäksi meidän aivomme tarvitsevat palautumista. Kuten aiemmin mainitsin, stressillä on suuri vaikutus aivojemme hyvinvointiin, ja jo stressin kannalta palautuminen on hyvin tärkeää. Aivomme tarvitsevat kuitenkin palautumisaikaa ja taukoja myös toimintakykynsä tehostamiseen ja elpymiseen, eikä ainoastaan stressin säätelyyn. Muista siis tauottaa työtäsi. Ruokatauon lisäksi myös lyhyemmät tauot ovat todella hyvästä palautumisellemme. Eli muista välillä pysähtyä. Voit esimerkiksi jaloitella, hengitellä, keskittyä tämän hetken aistimuksiin, tehdä lyhyen tietoisen läsnäolon harjoituksen ja antaa tarkkaavuuden levätä. Lisäksi työpäivän jälkeinen palautuminen on tärkeää, eikä palautumisen tulisi jäädä vain loma-ajoille. Varaa siis aikaa palautumiselle vapaa-ajalla.

Kognitiivisten toimintojen tukeminen työtehtävien parissa

On monia asioita, joilla voit tukea kognitiivisia toimintojasi ja toisaalta on monia asioita, jotka kuormittavat kognitiivisia toimintojamme ja aivojamme työarjessa. Erityisesti tarkkaavuus häiriintyy helposti, keskittyminen pitkäaikaisesti voi olla vaikeaa, uuden omaksuminen voi olla haastavaa ja jatkuva tietotulva kuormittaa.

Aivojemme kannalta on suotuisaa kohdentaa keskittyminen yhteen asiaan kerrallaan. Mikäli mieleen pomppaa jotain muuta, älä lähde sen perään vaan kirjoita se ylös. Asiasta toiseen poukkoilu kuormittaa aivoja ja saa työn tuntumaankin kaaottisemmalta. Suunnitelmallisuus ja työn järjestely tukevat aivojemme toimintaa ja vähentävät kuormittumista.

Keskittymistä tukeakseen on tärkeä karsia myös häiriötekijöitä ympäristöstä. Lisäksi työmuistin kapasiteetti on hyvin rajallinen: se voi pitää muutamaa asiaa kerrallaan ja muut katoavat. Eli silloin kun aistien kautta tarkkaavuutemme pomppaa häiriöihin (esimerkiksi viestiääneen) ja ajattelemme häiriönlähdettä, työmuistimme täytyy työskennellä. On selvää, ettei tällainen työmuistin kuormitus ole hyvästä juuri kun pitäisi keskittyä muuhun.

Älä kuormita turhaan työmuistiasi mielessä pidettävillä asioilla vaan laita ne ylös. Käytä siis muistin apukeinoja ja listoja.

Aivojen taipumusta huomata poikkeavat äänet, muodot ja värit voidaan myös tietoisesti hyödyntää. Esimerkiksi muistettava asia voikin olla hyvä kirjoittaa värilliselle paperille tai hyödyntää asioiden organisoinnissa värejä ja muotoja.

Järjestele, muokkaa ja organisoi. Pilko tehtäviä, järjestele tietoa ja ryhmittele. Aivoillemme edullisempaa on käsitellä sopivan kokoisia palasia ja ryhmiteltyä tietoa kuin isoa, epämääräistä möykkyä. Järjestele myös työtilaasi toimintaasi tukevaksi ja loogiseksi. Mikäli jokin toiminta takkuaa ja aiheuttaa päänvaivaa, mieti voiko sen tehdä sujuvammin. Jos käytät hetken nyt tiedon, työtilasi ja työtehtäviesi muokkaukseen ja järjestelyyn, siitä on valtava hyöty myöhemmin! Sekä aivojen, työtehon että työhyvinvoinnin kannalta.

Muista vielä tämä

Työ ja haasteet eivät lähtökohtaisesti ole haitallisia aivoille tai mielellemme. Sen sijaan mielekäs, sopivasti haastava ja innostava työ tukee aivojemme hyvinvointia. Kognitiivisten toimintojen ja kapasiteetin rajallisuuden ymmärtäminen, optimointi työn järjestelyissä sekä aivojen hyvinvoinnista huolehtiminen auttavat meitä käyttämään kognitiivista kapasiteettiamme ja kykyjämme parhaalla tavalla sekä jaksamaan työssämme.

Pidän mielelläni tästä aiheesta myös koulutuksia työyhteisöille, joten ota yhteyttä, jos sellainen kiinnostaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *