Tietoa minusta

Olen Kemistä kotoisin oleva tamperelaisnainen. Olen avopuoliso, koiranomistaja sekä innokas liikunnan ja kulttuurin harrastaja. Rakastan matkustelua, tiedettä, luontoa, lukemista ja hyvää ruokaa.

Hyvinvointi ja erityisesti työhyvinvointi ja työelämän kysymykset ovat lähellä sydäntäni. Koulutukseltani olen psykologi. Työskentelen yrittäjänä, ja tällä hetkellä tärkeimmät yhteistyökumppanini ovat Pihlajalinna ja Auntie Solutions. Pidän vastaanottoa Pihlajalinnassa yksityisasiakkaille ja Pihlajalinnan työterveysasiakkaille sekä työskentelen Auntiella etänä toteutettavan hyvinvointivalmennuksen ja matalan kynnyksen tuen parissa. Olen aloittanut koulutusten ja valmennuksen pitämisen sekä blogin kirjoittamisen. Olen myös työnohjaajakoulutuksessa.

Palava kiinnostus

Kiinnostukseni psykologiaan on laaja-alaista ja intohimoista. En ole onneksi joutunut opintojeni aikana punnitsemaan, onko tämä sitä, mitä haluan tehdä, sillä vastaus on ollut selkeä.

Työ- ja organisaatiopsykologia, työhyvinvointi ja mielen hyvinvoinnin edistäminen

Työ- ja organisaatiopsykologia, työhyvinvointi, työyhteisöjen kanssa toimiminen ja työelämän kysymykset innostavat minua hyvin suuresti. Minua kiinnostavat yksilöiden kanssa työskentely psykologisen ja valmentavan työotteen kautta, sekä työyhteisöjen ja organisaatioiden kanssa työskentely.

Hyvinvointi, jaksaminen, elämänkriiseissä tukeminen, ihmissuhteiden solmukohdat, arvot ja motivaatio, stressin ja tunteiden käsittely sekä mielialan haasteet ovat keskeisiä teemoja, joita käsittelen asiakkaideni kanssa ja joihin koen paloa. Yksilöllinen ote, asiakaslähtöisyys sekä asiakkaan työn ja yksityiselämän voimavara- ja kuormitustekijöiden tunnistaminen ovat minulle keskeisiä työn lähtökohtia.

Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT), kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (KKT) ja ratkaisukeskeiseen työskentelyotteeseen painottuvat menetelmät koen omikseni. Psykologisen joustavuuden tukeminen, arvotyöskentely ja merkityksellisyyden kokemuksen lisääminen ovat minulle tärkeitä. Myös valmennuksellinen työskentelyote sytyttää minua. Mielelläni tuen ja autan yhdessä löytämään ja oivaltamaan asioita, jotka tukevat asiakkaiden tavoitteita, jaksamista ja hyvinvointia.

Aivot ja kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn kyvyt

Aivot kiinnostavat minua erittäin suuresti, ja työskentelyssäni heijastuu kiinnostukseni aivoihin ja kognitiivisiin toimintoihin, ja minulle on luontaista miettiä esimerkiksi kognitiivisten kuormitustekijöiden merkitystä ja stressin vaikutusta kognitiolle kuten muistille ja keskittymiselle.

Psykologinen näkökulma

Psykologisen osaamisen kautta minulle on kehittynyt tietynlainen ote ja näkökulma, jota kutsun psykologiseksi näkökulmaksi. Minulle on luontaista miettiä syitä, motiiveja ja vaikuttavia tekijöitä, reflektoida, miettiä ratkaisuvaihtoehtoja, tukea ongelmanratkaisussa sekä soveltaa osaamistani uusiin tilanteisiin. Minulla on laajaa tietoa ihmismielestä, hyvinvoinnista, tunteista, käyttäytymisestä, motivaatiosta, kognitiosta ja aivoista. Lisäksi minulla on ymmärrystä sosiaalisista rakenteista, ryhmistä, yhteisöistä ja vuorovaikutuksesta.