Tietoa minusta

Olen Kemistä kotoisin oleva tamperelaisnainen. Olen avopuoliso, koiranomistaja sekä innokas liikunnan ja kulttuurin harrastaja. Rakastan matkustelua, tiedettä, luontoa, lukemista ja hyvää ruokaa.

Hyvinvointi ja erityisesti työhyvinvointi ja työelämän kysymykset ovat lähellä sydäntäni. Koulutukseltani olen psykologi. Työskentelen yrittäjänä, ja tällä hetkellä tärkein yhteistyökumppanini on Pihlajalinna. Pidän vastaanottoa Pihlajalinnan työterveysasiakkaille ja yksityisasiakkaille. Olen aloittanut koulutusten ja työnohjauksen pitämisen sekä blogin kirjoittamisen.

Työ- ja organisaatiopsykologia, työhyvinvointi ja mielen hyvinvoinnin edistäminen

Työ- ja organisaatiopsykologia, työhyvinvointi, työyhteisöjen kanssa toimiminen ja työelämän kysymykset innostavat minua hyvin suuresti. Psykologina työterveyshuollossa pääsen työskentelemään näiden teemojen parissa, ja lisäksi olen nyt työnohjauksen kautta päässyt näiden lähelle.

Hyvinvointi, jaksaminen, elämänkriiseissä tukeminen, ihmissuhteiden solmukohdat, arvot ja motivaatio, itsensä johtaminen, sekä stressin ja tunteiden käsittely ovat keskeisiä teemoja, joita käsittelen asiakkaideni kanssa ja joihin koen paloa. Yksilöllinen ote, asiakaslähtöisyys sekä asiakkaan työn ja yksityiselämän voimavara- ja kuormitustekijöiden tunnistaminen ovat minulle keskeisiä työn lähtökohtia.

Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) ja kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (KKT) painottuvat menetelmät koen vahviten omikseni. Psykologisen joustavuuden tukeminen, arvotyöskentely ja merkityksellisyyden kokemuksen lisääminen ovat minulle tärkeitä. Myös valmennuksellinen työskentelyote ja systeemisyyden huomiointi työnohjauksessa sytyttää minua.

Aivot ja kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn kyvyt

Aivot kiinnostavat minua erittäin suuresti, ja työskentelyssäni heijastuu kiinnostukseni aivoihin ja kognitiivisiin toimintoihin. Minulle on luontaista miettiä esimerkiksi kognitiivisten kuormitustekijöiden merkitystä ja stressin vaikutusta kognitiolle kuten muistille ja keskittymiselle.

Psykologinen näkökulma

Psykologisen osaamisen kautta minulle on kehittynyt tietynlainen ote ja näkökulma, jota kutsun psykologiseksi näkökulmaksi. Minulle on luontaista miettiä syitä, motiiveja ja vaikuttavia tekijöitä, reflektoida, miettiä ratkaisuvaihtoehtoja, tukea ongelmanratkaisussa sekä soveltaa osaamistani uusiin tilanteisiin. Minulla on laajaa tietoa ihmismielestä, hyvinvoinnista, tunteista, käyttäytymisestä, motivaatiosta, kognitiosta ja aivoista. Lisäksi minulla on ymmärrystä sosiaalisista rakenteista, ryhmistä, yhteisöistä ja vuorovaikutuksesta.