Työnohjaus

Opiskelen tällä hetkellä töideni ohessa työnohjaajaksi. Työnohjauskoulutuksen osana pidän tällä hetkellä työnohjausta harjoitusasiakkaille. Harjoitusasiakkaideni kanssa hyödynnän koulutuksesta saamaani ja taustaani psykologina. Mikäli haluaisit harjoitusasiakkaakseni, ota yhteyttä. Ohjaan sekä yksilöitä että ryhmiä.

Voin pitää työnohjausta Pirkanmaalla ja etäyhteydellä.

Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä yhdessä työnohjaajan kanssa. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjaus ei ole mentorointia, opettamista tai viisastelua siitä, miten jonkun pitäisi tehdä työnsä. Se antaa tukea jatkuvaan oppimiseen, oivaltamiseen ja tukee turvallisen työyhteisön muodostumista. Se on pysähtymistä tärkeiden aiheiden äärelle, tavoitteiden muodostamista ja askeleiden ottamista. Arjessa usein edetään kiireellä, näkökenttä kapeutuneena eikä ehditä pysähtyä tarkastelemaan sitä, mikä juuri nyt olisi tärkeää.

Voit tutustua työnohjaukseen lisää Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) sivuilta: https://www.suomentyonohjaajat.fi/. Koulutus, jota käyn, on STOry:n hyväksymä.

Hinnat työnohjauksessani on:
yksilö 70 e / 45 minuuttia (+alv 24%)
ryhmä 90 e / 45 minuuttia (+alv 24%)
Työnohjaus voidaan toteuttaa 45 minuutin tai 90 minuutin tapaamisina.

Työnohjausprosessin voimme aloittaa esimerkiksi yhdellä tutustumiskäynnillä, jonka jälkeen voimme sopia käyntien määrästä ja tiheydestä.

Jos olet kiinnostunut työnohjauksesta, ota yhteyttä.